KHIMIA

Moscow, Russland

KHIMIA

Okto.

30

Ende

Okto.

27

Start

KHIMIA

Place: Moscow, Russland

Besuchen Sie uns auf der KHIMIA Ausstellung.

Expocentre Fairgrounds.

 

 

Coronavirus – COVID-19

Wir bleiben in Kontakt